Aktualności

Stwórzmy Elbląskie Standardy Piesze

Najmniej chronionym użytkownikiem drogi jest pieszy czyli praktycznie każdy z nas. Dlatego też, coraz więcej europejskich miast widzi potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu pieszym. Wprowadzane są nowe rozwiązania w projektowaniu infrastruktury, powstają chodniki poprzeczne, woonerfy, węzły przesiadkowe, wszystko w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa pieszych. 

"Krasnal" z dużym problemem

W nawiązaniu do mojej interpelacji z ubiegłego roku ponowiłem swoją prośbę o wyznaczenie miejsc postojowych dla osób korzystających z usług Centrum Rehabilitacji „Krasnal”.  W otrzymanej odpowiedzi stwierdzono, że w obrębie Centrum znajduje się dostateczna ilość miejsc postojowych w strefie płatnej oraz bezpłatnej. Zgadza się ale z jednym istotnym zastrzeżeniem. Miejsca postojowe znajdujące się w bliskiej odległości od Centrum „Krasnal” są od wczesnych godzin porannych zajmowane przez pracowników okolicznych firm.          Dzieci korzystające z usług rehabilitacyjnych w większości przypadków posiadają bezradność 

132 tysiące złotych dla WTZ pod jednym warunkiem

Elbląskie Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą otrzymać dodatkowe 132 tysiące złotych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, warunkiem jest jednak zwiększenie dotacji miasta w kwocie niespełna 15 tysięcy złotych! Poniżej treść wniosku, który złożyła Komisja Spraw Społecznych i Samorządowych. Członkowie Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych zostali poinformowani przez przedstawicieli elbląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej o zmianie wysokości dofinansowania ich działalności z dniem 1 stycznia 2016 roku. W wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

500+: Czy Elbląg da radę?

Co raz mniej czasu do 1 kwietnia, kiedy to rozpocznie się realizacja programu „Rodzina 500+”. Składanie wniosków powinno być proste a wypłata świadczeń odbywać się sprawnie i możliwie szybko. Dlatego też warto rozważyć stworzenie dzielnicowych punktów  w których mieszkańcy mogliby otrzymać potrzebne informacje i składać wnioski. Zainteresowanie mieszkańców programem „Rodzina 500+” jest duże więc można być pewnym, że w pierwszych miesiącach  złożonych zostanie najwięcej wniosków. Czy Elbląg da radę?   Terminowa wypłata świadczeń zależeć będzie od przeprowadzenia sprawnego 

Włączam się w kampanię "Biała Wstążka"

25 listopada rozpoczęła się największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania „Biała Wstążka” została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu prowadzenia dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierania działań na rzecz jej przeciwdziałania.  Akcja trwa przez 16 dni i zakończy się 10 grudnia podczas Międzynarodowego Dnia Praw człowieka.  W wielu miastach Kampania „Biała Wstążka” jest bardzo mocno nagłaśniana 

Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze

Okolice szkół to miejsca, w których należy szczególnie dbać o bezpieczeństwo dzieci. Często znajdujące się w pobliżu szkół ulice są bardzo ruchliwe, dlatego też bardzo istotne jest oznakowanie pionowe, a także poziome. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w obrębie szkół proponuję wzmocnienie istniejącego oznakowania pionowego poprzez zastosowanie odpowiednich symboli na nawierzchni jezdni. Umieszczenie poziomego symbolu znaku A-17 "uwaga dzieci", a także prostego dużego napisu "SZKOŁA". Takie oznakowanie skutecznie wpłynie na zwiększenie czujności i redukcji prędkości przez kierowców. Środki na powyższe 

Elblążanie zasługują na Sylwestra

Jak powinien wyglądać tegoroczny miejski Sylwester a także czy stać nasze miasto na organizację tej imprezy dyskutowaliśmy podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.   Z przedstawionych radnym informacji wynikło, że tegoroczna impreza ma być powieleniem ubiegłorocznej zabawy pod chmurką, tak bardzo krytykowanej przez mieszkańców. Organizacja miejskiego Sylwestra to kosztowna impreza ale finansowana z budżetu miasta na rok 2016. Dlatego też warto zastanowić się już dziś, jakiej wielkości środki należy na ten cel zarezerwować. Czy dalej iść 

Czy odbędzie się w tym roku rowerowy przejazd przez miasto?

W związku z brakiem informacji medialnych o organizacji przejazdu rowerowego podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu wystosowałem wniosek do Prezydenta Elbląga Co roku pod koniec września z inicjatywy Komisji Europejskiej organizowana jest kampania pn. „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”, której celem jest  zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu.          Elbląg od wielu lat bierze udział w tej akcji. W ubiegłym 

CivilHub - władza w rękach mieszkańców

Już w 2011 roku ówczesny radny Paweł Nieczuja-Ostrowski zaproponował, aby miasto pojawiło się w serwisie naprawmyTo.pl będącym platformą internetową umożliwiającą każdemu mieszkańcowi zasygnalizowanie poprzez zaznaczenie na mapie problemu, który trzeba naprawić, np. dziura w drodze. Do dnia dzisiejszego nie ma naszego miasta w tym serwisie więc może warto zastanowić się nad czymś innym. Proponuję udział w bezpłanym projekcie CivilHub, który spełnia podobną rolę co serwis naprawmyTo.pl a dodatkowo jest bardziej 

Chodnik przy al. Odrodzenia będzie remontowany

W tym roku ze środków Budżetu Obywatelskiego remontowana będzie kolejna częścia chodnika przy Al. Odrodzenia. Niestety wybrany został odcinek, który nie był w bardzo fatalnym stanie. Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej zwróciłem uwagę na fragment chodnika od skrzyżowania z ul. Kalenkiewicza do wjazdu na parking DH Jantar. Znajdujący się tam chodnik od wielu lat jest w fatalnym stanie a każdego dnia korzystają z niego setki elblążan udających się na zakupy czy