Czy spotkanie z radnym musi być uciążliwe?

Spotkania z mieszkańcami sa bardzo ważne w pracy każdego radnego. To dzięki nim często dowiadujemy się o wielu problemach z którymi przysłowiowy Kowalski się spotyka. Niestety kontakt mieszkańców ze swoimi radnymi nie należy do prostych. Dyżury, które radni pełnią w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbywają się w bardzo niedogodnych terminach. Aby spotkać się z radnym wiele osób musi zwalniać się z pracy. Czy tak to powinno wyglądać?

Dla przypomnienia radni pełnią dyżury w godzinach 14.15-30 w dniach poniedziałek, środa, czwartek natomiast we wtorki dyżur jest w godzinach 15.00-16.30. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej spotykają się z mieszkańcami w piątki w godzinach 13.00-14.30!!!

Ze swojego doświadczenia dodam, że wielokrotnie spotykałem się z mieszkańcami w terenie poza wyznaczonymi terminami. Uważam, że taka forma kontaktu jest najodpowiedniejsza.

Co w takim razie można zmienić?

Dyżury radnych reguluje regulamin Rady Miejskiej w Elblągu, który w dniu 22 października br. został zakwestionowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

W rozstrzygnięciu nadzorczym możemy przeczytać "Żaden z przepisów prawa, nie obliguje radnych do pełnienia dyżurów (zwłaszcza zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Przewodniczącego rady) ani do spotkań z mieszkańcami. Są to niewątpliwie postawy pożądane, jednak akt prawa miejscowego, nie może nakładać na radnego obowiązków innych niż wynikające z przepisów ustawy, ani też  – doprecyzowywać i modyfikować ustawowo określonego zakresu obowiązków radnego."

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym "radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty  samorządowej gminy, radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami", dlatego też uważam, że ustalone do tej pory terminy powinny zostać zmienione tak, aby mieszkańcy mieli ułatwiony kontakt ze swoimi radnymi.

Jak to wygląda w innych miastach?

Łódzcy rajcy mają określony harmonogram spotkań (dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Łodzi) jednak dyżury odbywają się w godzinach popołudniowych i to nie tylko na terenie Urzędu Miejskiego! Na spotkanie z radnym można umówić się telefonicznie.

Podobna sytuacja występuje w Gdyni gdzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdynia widnieje harmonogram spotkań radnych odbywanych w godzinach popołudniowych w różnych częściach miasta

Moje propozycje na zmiany

Proponuję elastyczne terminy spotkań

  • mieszkaniec kontaktuje się z Biurem Rady Miejskiej i umawia na spotkanie z wybranym radnym w wybranym przez siebie dniu i o najlepszej porze
  • mieszkaniec bezpośrednio z radnym umawia się na spotkanie np. na terenie swoje osiedla (na stronie UM Elbląg podany jest kontakt do radnego)