Program dla Okręgu 1

  1. Będę wspierał inicjatywy integrujące mieszkańców tj. Pikniki sąsiedzki, Międzypokoleniowe potańcówki, Kino pod gołym niebem, Targi śniadaniowe
  2. Nadal będę zabiegał o rewitalizację Parku Modrzewie, dalsze nasady drzew i remont alejek.
  3. Bezpieczeństwo to podstawa. Zadbam o poprawę widoczności na przejściach dla pieszych.
  4. Podejmę kroki mające na celu rozpoczęcie naprawy zaniedbanych osiedlowych ulic i chodników
  5. Będę zabiegał o przeprowadzenie reformy komunikacji miejskiej. Mieszkańcy oczekują dogodnych połączeń w tym bezpośredniego dojazdu na basen na Dolince.
  6. Zrobię wszystko, aby przywrócono miasteczko rowerowe
  7. Elblążanie chcą aktywnie spędzać czas. Doprowadzę do rozbudowy strefy fitness oraz placu zabaw w Parku Modrzewie.
  8. Program wsparcia dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, partycypacja pozwoli zmodernizować place zabaw czy stworzyć nowe miejsca postojowe.
Program wsparcia dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, partycypacja pozwoli

 

     zmodernizować place zabaw czy stworzyć nowe miejsca postojowe.