Sprawdź realizację mojego programu | Robert Turlej
Platforma Obywatelska
Robert Turlej

Sprawdź realizację mojego programu

Przez ostatnie lata dzięki m.in moim staraniom w naszym okręgu nastąpiło wiele pozytywnych zmian. Na Zawadę powróciła biblioteka, przy szkołach pojawiły się nowoczesne boiska „Orlik” a w Parku Modrzewie otwarty został kreatywny plac z urządzeniami fitness.
Będąc radnym skupiałem się na często pomijanych ale bardzo istotnych dla zwykłych mieszkańców sprawach. Aktywnie pracowałem w komisjach stałych oraz zespołach, złożyłem ponad 60 interpelacji. Moja działalność została zauważona, w najnowszej edycji BAROMETRU RADNYCH otrzymałem tytuł najbardziej aktywnego radnego - "As Rady Miejskiej".
Poniżej przedstawiam realizację mojego programu wyborczego dla mieszkańców okręgu nr 1 w kadencji 2010-2014

Lata 2013-2014


NOWY CHODNIK PRZY ROBOTNICZEJ

W sierpniu 2013 r. rozpocząłem starania o remont chodnika wzdłuż ul. Robotniczej a także o naprawę ubytków w jezdni na Obrońców Pokoju. Chodnik wykonany był ze starych, spękanych płyt. Sprawiał bardzo dużo trudności w poruszaniu się osób starszych oraz rodziców z dziećmi. W 2014 roku chodnik został nową nawierzchnię z kostki polbrukowej. Dzięki temu starsi mieszkańcy naszego miasta oraz rodzice z dziećmi będą mogli w sposób bezpieczny i komfortowy poruszać się tym chodnikiem.NOWY PLAC W PARKU MODRZEWIE

Park Modrzewie to jedno z piękniejszych, ale niestety zapomnianych miejsc w naszym mieście. Stworzenie nowoczesnego placu zabaw to początek zmian, które w nim zajdą. Na moją prośbę Park Modrzewie został wpisany do projektu modernizacji przestrzeni parkowo-rekreacyjnych na lata 2014-2020. Dzięki temu będzie można starać się o środki unijne na jego rewitalizację.
Realizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego kreatywny plac zabaw służy nie tylko najmłodszym, ale także młodzieży i osobom starszym. Przeczytaj równieżPOWSTANIE EKO PATROLI

W marcu 2014 przedstawiłem pomysł powołania EKO Patroli, których głównym zadaniem miało być kontrolowanie miasta w poszukiwaniu nielegalnych wysypisk śmieci. W wakacje 2014 r. powołano piersze patrole, dzięki czemu 50 osób znalazło pracę. Istotnym zadaniem EKO Patroli jest również przeprowadzanie zajęć edukacyjnych dla młodzieży elbląskich szkół na temat segregacji odpadów oraz utrzymywania czystości w mieście. EKO Patrole kontrolują również przestrzeganie obowiązków przez właścicieli psów.Lata 2010-2013


NOWE PLACE ZABAW PRZY PRZEDSZKOLACH

W listopadzie 2011 roku zwróciłem się z prośbą o zagwarantowanie środków na modernizację placów zabaw przy przedszkolach w roku 2012. Ku mojej radości a zwłaszcza najmłodszych zabezpieczono w budżecie 225 tys zł. na ten cel.

Departament Edukacji przeznaczył po 40 tys zł. dla pięciu elbląskich przedszkoli tj. nr 21 oraz 29 na osiedlu Zawada a także dla przedszkoli nr 19, 24, 33.  Dodatkowo przeznaczono 25 tys zł. na doposażenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.

Przy elbląskich przedszkolach oprócz modernizacji urządzeń zabawowych będzie również bezpieczniej dzięki realizacji programu "Bezpieczne Przestrzenie". W wyniku wspólnego działania z radną Marią Kosecką dwa przedszkola na Zawadzie objęte zostały monitoringiem.

W roku 2012 ponownie zwróciłem się z prośbą do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie modernizacji kolejnych przedszkolnych placów zabaw. Efektem jest zagwarantowanie 100 tys zł, które zostaną przeznaczone na kolejne place zabaw w 2013 roku.


NOWOCZESNA BIBLIOTEKA NA ZAWADZIE

4 września 2012 r. ponownie otwarta została Filia nr 5 Bilioteki Elbląskiej. Tym razem mieści się ona w budynku Gimnazjum nr 1, przy ul. Rodziny Nalazków. Jest to pierwsza w Elblągu placówka powstała z połączenia biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej.

Powrót biblioteki na Zawadę to efekt moich a także radnej Haliny Sałaty starań, które rozpoczęliśmy  w grudniu 2010 r.

Nowa filia zachwyciła wszystkich zebranych podczas uroczystego otwarcia gości. Kolorowe, nowocześnie wyglądające pomieszczenia zachęcają do częstego kontaktu z książką. Oprócz księgozbioru na czytelników czekają komputery z dostępem do Internetu a także dla młodszych mieszkańców Xbox.

Z tego miejsca zapraszam wszystkich, nie tylko mieszkańców Zawady do częstego odwiedzania Filii nr 5.


TWORZENIE MIEJSC PRZYJAZNYCH DZIECIOM I KOBIETOM W CIĄŻY

W lutym 2013 r. z mojej inicjatywy rozpoczęta została w naszym mieście kampania społeczna „Obudź wrażliwość", której głównym celem było zachęcanie właścicieli firm/sklepów do umieszczanie w widocznym miejscu tabliczek: "kobiety w ciąży obsługiwane są poza kolejnością" czy też wydzielania specjalnych miejsc postojowych dla kobiet w ciąży. Kampania miała na celu również tworzenie przez właścicieli specjalnych kącików zabaw dla dzieci. Do akcji przyłączyło się wiele firm/instytucji co w chwili obecnej nagradzane jest przyznaniem specjalnego certyfikatu.

Tworzenie kas pierwszeństwa, wydzielanie miejsc postojowych czy specjalnych miejsc w środkach komunikacji publicznej to dopiero początek a kolejnym etapem powinna być zintensyfikowana edukacja społeczeństwa poprzez kampanie medialne.


BUDOWA ORLIKA NA ZAWADZIE

Pełniąc funkcję radnego a także członka Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki podkreślałem jak istotna jest modernizacja infrastruktury sportowej w naszym mieście. Zabiegałem o tworzenie kompleksów sportowych typu "Orlik" przy elbląskich szkołach. W latach 2012-2013 powstało sześć tego typu obiektów w tym dwa w moim okręgu wyborczym numer 1. Niezmiernie cieszę się, że udało się wygospodarować środki na budowę "orlika" (pierwotnie nie był w planach) przy Szkole Podstawowej nr 9 na osiedlu Zawada.
POPRAWA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ

Od 2011 roku sporo udało się zrobić dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy rowerzystów.

 • Oznakowano aż 120 przejazdów rowerowych przez ulice i skrzyżowania (czerwone pasy obok przejść dla pieszych)
 • Z jednego do siedmiu kilometrów wzrosło w mieście oznakowanie krawędzi dróg rowerowych.
 • Obniżono 119 krawężników w ciągu dróg rowerowych na skrzyżowaniach.
 • W 2012 roku wydzielono także pierwszy w Elblągu pas rowerowy (w wersji kontrapas) - znajduje się na ul. Wspólnej i części ul. Kościuszki).
 • Poza tym, w całym mieście ustawiono kilkaset nowych stojaków dla rowerów. Dla porównania w 2011 roku było ich 13, a do końca br. będzie ich prawie 400.

PLAC ZABAW PRZY UL. TOPOLOWEJ

Pozarastane trawą piaskownice przy ul. Topolowej to już przeszłość. Mieszkańcy z tzw "podkowy" prosili mnie o interwencję w tej sprawie, gdyż od wielu lat byli jedynie zwodzeni obietnicami zmian na lepsze. Po wstąpieniu do Rady Miejskiej wiedziałem, że nie mogę zawieść mieszkańców ulicy Topolowej, dlatego też już w lutym 2011 roku rozpocząłem swoje działania w tej sprawie.

Po mojej interwencji służby miejskie usunęły straszące od wielu lat niedziałające słupy oświetleniowe, poprawiając estetykę tego miejsca.
Kolejnym moim działaniem było stworzenie kompleksu sportowo-zabawowego. Kilkakrotnie spotkałem się z p.o. dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych i rozmawiałem w tej sprawie lobbując swój pomysł. Dyrektor Artur Adamczuk pozytywnie odniósł się do moich propozycji i w niedługim czasie wyremontowana została pierwsza piaskownica. W działania włączony został również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu aktywizacji mieszkańców budynków przy ul. Topolowej.

Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania wszystkich. Dzięki wspólnej pracy mieszkańców zasadzone zostały m.in krzewy wokół wyremontowanej piaskownicy. Kolejnym krokiem modernizacji placu było zainstalowanie urządzeń sportowych. Ze środków ZBK wyremontowana została piaskownica, zakupione zostały bujaki dziecięce, stół do ping-ponga, kosz do koszykówki, a także nowe ławki. Cieszę się bardzo, że dzięki mojej inicjatywie teren, który był przez lata zaniedbany zyskał nowy wygląd i służy do spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.


BASEN MIEJSKI - NAPRAWA STACJI UZDATNIANIA WODY

W 2011 roku złożyłem wniosek o szybką modernizację ciągle psującej się stacji uzdatniania wody na elbląskim basenie. W wyniku moich starań w sezonie wakacyjnym (w roku 2012) przeprowadzone zostały przez EPWIK oraz EPEC prace polegające na m.in na: wymianie filtrów, naprawie wodomierzy, naprawie areatora, remoncie łapacza mechanicznego zanieczyszczeń, wymianie wymienników do ogrzewania wody basenowej.

Dzięki wykonanym pracom remontowym w stacji uzdatniania wody zwiększyła się częstotliwość przepływu wody basenowej przez filtry z 1 do 3 na dobę a także nastąpiła poprawa czystości wody przez uruchomienie systemu napowietrzania wody. Naprawa wodomierzy umożliwiła bieżące monitorowanie stanu zanieczyszczeń filtrów, a także w wyniku zainstalowania nowych wymienników ciepła usprawniony został system podgrzewania wody w basenach oraz zmniejszono w ten sposób zapotrzebowanie energetyczne na ten cel.

Oprócz remontu stacji uzdatniania wody na elbląskiej pływalni przeprowadzone zostały również drobniejsze remonty wykonane przez pracowników MOSiR.
Więcej czytaj na blogu


PROGRAM "PRZYJAZNE PRZESTRZENIE - MOJE PODWÓRKO"

We wrześniu 2012 r. zaproponowałem stworzenie programu, który roboczo nazwałem „Elbląskie Zielone Podwórka". Głównym celem programu jest polepszenie wizerunku miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Stworzenie miejsc wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci. Program miałby na celu dofinansowanie projektów Wspólnot, których mieszkańcy podjeliby się estetyzacji terenów do nich przyległych.
Odpowiedzią na moją inicjatywę jest program "Przyjazne Przestrzenie – Moje Podwórko", który właśnie jest realizowany.

URZĄDZENIA SPORTOWE PRZY UL. TOPOLOWEJ

W 2011 r. rozpocząłem starania mające na celu rewitalizację terenu zielonego przy ul. Topolowej. Ze środków ZBK wyremontowana została piaskownica, zakupione zostały bujaki dziecięce, stół do ping-ponga, kosz do koszykówki, a także nowe ławki. Cieszę się bardzo, że dzięki mojej inicjatywie teren, który był przez lata zaniedbany zyskał nowy wygląd i służy do spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.


 


ELBLĄG DLA MŁODYCH

Przez ostatnie dwa lata samorząd przeznacza znacznie większe środki budżetowe na imprezy kulturalno-rozrywkowe. Po moich staraniach od 2011 roku Urząd Miejski w Elblągu wspiera organizację największej studenckiej imprezy w naszym mieście. W roku 2013 w znacznym stopniu dofinansowane zostały Juwenalia w ramach konkursu "wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga".BUDOWA ARENY ELBLĄG - Prezydent Jerzy Wilk zrezygnował z tej inwestycji

Będąc radnym przez cały okres swojej kadencji zabiegałem o stworzenie nowej dokumentacji na budowę stadionu piłkarskiego a następnie o jego budowę. W wyniku starań moich a także władz miasta w listopadzie 2012 r. stworzona została nowa dokumentacja na budowę kompleksu sportowo-kulturalno-rekreacyjnego "Arena Elbląg". Projekt uwzględnia postulaty środowisk sportowych a także kibiców m.in. mających na celu budowę nowego stadionu typowo piłkarskiego z czterema zadaszonymi trybunami, oświetleniem i podgrzewaną murawą. W budżecie miasta na rok 2013 r. zabezpieczone zostały środki na budowę tego obiektu.


BLISKO CODZIENNYCH SPRAW

Podczas sprawowania mandatu radnego skupiłem się na realizacji często pomijanych, ale bardzo potrzebnych i ułatwiających życie spraw. W wyniku moich działań:
 • wymieniono słupy oświetleniowe przy ul. Płockiej
 • ustawiono wiaty przystankowe m.in w na pętli w Rubnie
 • postawiono kosze na śmieci wzdłuż al. Odrodzenia
 • ustawiono ławko-stoły w Parku Modrzewie oraz Kajki
 • zaniechano likwidacji piaskownicy w Parku Modrzewie a w Parku Kajki ją przywrócono
 • ustawiono nowe barierki ochronne wzdłuż al. Odrodzenia
 • zwiększono moc oświetleniową wybranych lamp m.in przy ul. Sienkiewicza, al. Odrodzenia
 • Zakład Utylizacji Odpadów w Rubnie zwiększył unieszkodliwianie przykrych zapachów
 • ustawiono ławeczki dla seniorów wzdłuż al. Odrodzenia - działanie wspólnie z Marią Kosecką

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej o polityce cookies