Platforma Obywatelska
Robert Turlej

RODZINA

Kampania społeczna "Obudź wrażliwość"

W lutym 2013 r. z mojej inicjatywy rozpoczęta została w naszym mieście kampania społeczna „Obudź wrażliwość", której głównym celem było zachęcanie właścicieli firm/sklepów do umieszczanie w widocznym miejscu tabliczek: "kobiety w ciąży obsługiwane są poza kolejnością" czy też wydzielania specjalnych miejsc postojowych dla kobiet w ciąży. Kampania miała na celu również tworzenie przez właścicieli specjalnych kącików zabaw dla dzieci. Do akcji przyłączyło się wiele firm/instytucji co w chwili obecnej nagradzane jest przyznaniem specjalnego certyfikatu.

Tworzenie kas pierwszeństwa, wydzielanie miejsc postojowych czy specjalnych miejsc w środkach komunikacji publicznej to dopiero początek a kolejnym etapem powinna być zintensyfikowana edukacja społeczeństwa poprzez kampanie medialne.


Nowe place zabaw przy elbląskich przedszkolach

W listopadzie 2011 roku zwróciłem się z prośbą o zagwarantowanie środków na modernizację placów zabaw przy przedszkolach w roku 2012. Ku mojej radości a zwłaszcza najmłodszych zabezpieczono w budżecie 225 tys zł. na ten cel.

Departament Edukacji przeznaczył po 40 tys zł. dla pięciu elbląskich przedszkoli tj. nr 21 oraz 29 na osiedlu Zawada a także dla przedszkoli nr 19, 24, 33.  Dodatkowo przeznaczono 25 tys zł. na doposażenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.

Przy elbląskich przedszkolach oprócz modernizacji urządzeń zabawowych będzie również bezpieczniej dzięki realizacji programu "Bezpieczne Przestrzenie". W ramach praktyk uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych przygotowali projekty przeprojektowania terenów zielonych przy wymienionych powyżej przedszkolach.

W roku 2012 ponownie zwróciłem się z prośbą do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie modernizacji kolejnych przedszkolnych placów zabaw. Efektem jest zagwarantowanie 100 tys zł, które zostaną przeznaczone na kolejne place zabaw w 2013 roku.


Plac zabaw przy ul. Topolowej

Pozarastane trawą piaskownice przy ul. Topolowej to już przeszłość. Mieszkańcy z tzw "podkowy" prosili mnie o interwencję w tej sprawie, gdyż od wielu lat byli jedynie zwodzeni obietnicami zmian na lepsze. Po wstąpieniu do Rady Miejskiej wiedziałem, że nie mogę zawieść mieszkańców ulicy Topolowej, dlatego też już w lutym 2011 roku rozpocząłem swoje działania w tej sprawie.

Po mojej interwencji służby miejskie usunęły straszące od wielu lat niedziałające słupy oświetleniowe, poprawiając estetykę tego miejsca.
Kolejnym moim działaniem było stworzenie kompleksu sportowo-zabawowego. Kilkakrotnie spotkałem się z p.o. dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych i rozmawiałem w tej sprawie lobbując swój pomysł. Dyrektor Artur Adamczuk pozytywnie odniósł się do moich propozycji i w niedługim czasie wyremontowana została pierwsza piaskownica. W działania włączony został również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu aktywizacji mieszkańców budynków przy ul. Topolowej.

Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania wszystkich. Dzięki wspólnej pracy mieszkańców zasadzone zostały m.in krzewy wokół wyremontowanej piaskownicy. Kolejnym krokiem modernizacji placu było zainstalowanie urządzeń sportowych. Ze środków ZBK wyremontowana została piaskownica, zakupione zostały bujaki dziecięce, stół do ping-ponga, kosz do koszykówki, a także nowe ławki. Cieszę się bardzo, że dzięki mojej inicjatywie teren, który był przez lata zaniedbany zyskał nowy wygląd i służy do spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej o polityce cookies